Stichting Welzijn Beverwijk

Adres
Wilgenhoflaan 2c
1944 TD Beverwijk


www.welzijnswb.nl  | T: 0251-300300

Buurthuis-Wijk-aan-Duin

Stichting Welzijn Beverwijk is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse burger. Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting. Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevingsopbouw, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzalen.

De stichting beschikt ook over drie accommodaties die als huis van de buurt functioneren:

Buurthuis Wijk aan Duin

Wijkcentrum Prinsenhof

Wijkcentrum Citadel

terug-eropuit

Upcoming Events

  • Geen evenementen op deze locatie
  • Comments are closed.