Welzijn en ouderen

eropuit-welzijnenouderen

buurthuis-westerhoutpaviljoen

Paviljoen Westerhout stelt zich tot doel om 55 plusser op een laagdrempelige wijze deel te kunnen laten nemen aan een activiteit of cursus. Paviljoen Westerhout biedt activiteiten die gericht zijn op beweging, creativiteit, educatie en ontmoeting. Enige voorbeelden zijn: Wandelgroep, Gymfit, Bewust Bewegen, Yoga, Bridgen, Klaverjassen, Scrabble, Kienen, Biljarten, Schilderen-Tekenen, Jeu de Boules, Koersballen, Accordeon spelen, Country line Dance, Zangkoor en Passie voor papier. Daarnaast worden er diverse cursussen georganiseerd zoals Zumba, Gitaar, Spaans, Computer en Engels.

Streep

buurthuis-stichtingwelzijn

Stichting Welzijn Beverwijk is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse burger. Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting. Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevingsopbouw, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzalen.

De stichting beschikt ook over drie accommodaties die als huis van de buurt functioneren:

buurthuis-Wijkaanduin

Buurthuis-Wijk-aan-Duin

Streep

buurthuis-citadelOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Streep

buurthuis-prinsenhofwijkcentrumPrinsenhof2

Streep

 

Reacties zijn gesloten.