Bezienswaardigheden

kunstcultuur-Bezienswaardigheden

BuitenplaatsakerendamAkerendam

De eerste eigenaar van Akerendam was Jan Bicker, telg uit een zeer invloedrijk Amsterdams geslacht. Hij was koopman en scheepsbouwer en ontwikkelde in Amsterdam het Bickerseiland. Akerendam was een van de vele buitens die in de 17e en 18e eeuw door vermogende Amsterdammers werden gesticht aan de Amstel, de Vecht en in Kennemerland en die dienden om ‘s zomers de stinkende stad te ontvluchten.

 Lees meer >

Streep

HuizescheybeeckScheybeek

De hofstede Scheybeeck werd gevestigd op de rand van de strandwal dicht bij het Wijkermeer. Omstreeks 1625 was het eigendom van de Amsterdamse suikerfabrikant en -handelaar Laurens Joosten Baeck. Tot de regelmatige gasten van Huize Scheybeeck behoorde onder andere Joost van den Vondel.

 
Lees meer >

Streep

VillabeeckzanghBeeckzangh

Omstreeks 1650 bouwde de Amsterdamse koopman Nicolaas Luyders een blauwselmakerij op de plaats van het huidige “Beeckzangh”. Maar lang duurt dat niet, rond 1709 is de blauwselmakerij alleen nog maar woonhuis. In 1876 krijgt het huis van eigenaar Daniel Adriaan Koenen de naam “Beeckzangh”.

Lees meer >

Streep

huizewesterhoutWesterhout

Huize Westerhout behoorde tot het bezit van de familie van Boreel, die ook de buitenplaats Beeckestein in Velsen in bezit had naast bezittingen in Amsterdam en elders. Het landhuis is gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect J.J. van Nieukerken (1854-1913) in neo-Hollandse renaissancestijl.

Lees meer >

 Streep

 
museumkennemerland
Raadhuis-museumkennemerland
 

De gemeente Wijk aan Zee en Duin is in 1936 opgegaan in de nieuwe gemeente Beverwijk. Het voormalige raadhuis is in de periode 1908-1909 gebouwd naar een ontwerp van de Haarlemse architect Jacob London. Deze architect heeft ook het bekende raadhuis van Halfweg ontworpen.

Lees meer > 

Streep

 

TuinhuisjewolffendekenTuinhuisjewolffendeken

Het huidige tuinhuisje is een replica van het oorspronkelijke “Riete Kluisje”  dat in de tuin van het oude Lommerlust stond. De schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken woonden op Lommerlust en schreven hun boeken in het “Geldersche Huisje”. Dat geschiedde gedurende een zestal jaren van 1782 – 1788.

Lees meer >

Streep

StellingvamsterdamHistorie-7-kaart Stelling van Amsterdam

Deze 135 kilometer lange verdedigingsgordel om de hoofdstad bestaat uit 42 forten, batterijen, liniewallen en kruitkamers. Het daarbinnen gelegen gebied van de polders zou bij oorlogsdreiging onder watergezet kunnen worden, ter verdediging van Amsterdam.

Lees meer >

Fort Zuidwijkermeer

Fortzuidwijkermeer2

Bijzonder aan Fort Zuidwijkermeer is dat zich onder beide keelkazematten kelders bevinden, voorzien van geglazuurde tegels ten behoeve van de vleesopslag. Direct voor het fort ligt de houten kringwetboerderij ‘De Eersteling’ met geniepeilschaal. 

 
Lees meer >
 

Fort aan de St. AagtendijkFortaagtendijk

Uniek aan fort St. Aagtendijk is de in beton uitgevoerde frontcaponnière: een middenvoor aan de fortwal gelegen uitbouw, aan weerszijden voorzien van schietgaten voor het geven van zijwaarts gericht vuur. De voorzijde van deze caponnière was tegen granaatvuur beschermd door een zware aarden dekking. Het fort is tegenwoordig in gebruik als oefenruimte voor muzikanten.

Lees meer > 
 

Historie-kerken

Wijkertorenwijkertoren-grotekerk

De Grote Kerk is een uit baksteen opgetrokken driebeukige hallenkerk, waarvan de zuidbeuk korter is dan de beide andere. Ze werd in de jaren 1592-1648 gebouwd op de muurresten van een 15de eeuwse kerk, welke in 1576, met geheel Beverwijk, door de Spanjaarden werd verwoest (slechts 9 huizen bleven gespaard). Van deze oude kerk, gewijd aan de Heilige Agatha, kan men de dikkere onderste muurgedeelten nog herkennen en ook de pilaren zijn nog gedeeltelijk van deze kerk.

Lees meer> 

Streep

De Wijcker Swaenwijckerswaen

Interessante 18e-eeuwse kerk zonder toren. Bovenop de voorgevel een houten Zwaan als windwijzer. De Wijcker Swaen is een klein ‘huiskerkje’, dat verscholen ligt in het centrum van Beverwijk. In 1772 kocht de kerkenraad van de Lutherse Gemeente “een huis met erf en stallingen voor koeien en paarden, gelegen aan de Koningstraat”. Het huis wordt verbouwd en vergroot, en twee jaar later is het nu nog bestaande kerkgebouw voltooid.

Lees meer >

Streep

Doopsgezinde Kerk

Doopsgezindekerk

Zaalkerk in neoromaanse vormen, met dakruiter op de voorgevel van de architecten B.H. en H. Koolhaas.In gebruik genomen in 1912. Sinds 2010 (na buitengebruikstelling van de Doopsgezinde Vermaning in IJmuiden) is dit de Doopsgezinde Kerk voor “De IJmond”. In 2012 is uitgebreid aandacht besteed aan het honderdjarige bestaan van dit kerkgebouw. In 1912 is het orgel gebouwd in 1892 door J. van Gelder overgeplaatst van de oude kerk naar de huidige kerk.

Streep

Agathakerk

agathakerk2

De kerk is gebouwd in een expressionistische bouwstijl waarin invloeden uit de byzantijnse  en de vroegchristelijke architectuur zijn verwerkt. De architecten waren Joseph en zijn zoon Pierre Cuypers jr.. De kerk wordt gevormd door een grote achtzijdige koepel met daaromheen een krans van straalkapellen, die ook allen gevormd zijn als koepels. De hoofdkoepel is in 1958 verhoogd met een uivormige spits met torenkruis. Deze is ter vervanging gekomen van een paraboolvormige bekroning met een lantaarn.

Lees meer> 

Streep

OLV Goede Raad KerkOlvgoederaadkerk

Kerkgebouw “O.L.V. van Goede Raad” uit 1914-1915, hoofdonderdeel van het gelijknamige rooms-katholiek kerkcomplex. Zeer belangrijke kerk in het oeuvre van architect Kropholler, een leerling van de beroemde architect Berlage. Uitbreiding met drie traveeën 1927-1928.

Lees meer >

Streep

VredevorstkerkVredevorstkerk

In het begin van de jaren zestig breidde de industrie in de IJmond zich snel uit en was er grote behoefte aan woningen. De wijken Oosterwijk en Meerestein werden in hoog tempo gebouwd.Door de vele nieuwkomers uit de provincies Groningen en Friesland steeg het percentage en het absolute aantal protestanten snel en ontstond de behoefte aan een kerkgebouw in deze wijken.

Lees meer>

Historie-oorlogsmonumenten

Oorlogsmonument Westerhoutpleinwesterhoutplein

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgerslachtoffers, Vervolgden Nederland, Verzet Nederland. Ontwerper: Gerrit Bolhuis (1908). Onthulling: 4 mei 1949.

Streep

Indië MonumentIndiemonument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Neerlands Koninkrijk na 1945. Ontwerper: Henk van Bugnum. Onthulling: 9 september 1995.

 
Lees meer> 

Streep

Herdenkingsplaquette razzia 16 april 1944razzia

De tekst op de plaquette luidt:

‘OP 16 APRIL 1944 WERDEN VAN HIER
486 JONGEMANNEN DOOR DE BEZETTER
WEGGEVOERD VAN WIE VELEN NOOIT
ZIJN TERUGGEKEERD’.
 

Lees meer >

Streep

Reacties zijn gesloten.