Vredevorstkerk

Adres
Laan der Nederlanden 152
1945 AC Beverwijk


www.pknbeverwijk.nl/vredevorstkerk
 
 Vredevorstkerk
 
In het begin van de jaren zestig breidde de industrie in de IJmond zich snel uit en was er grote behoefte aan woningen. De wijken Oosterwijk en Meerestein werden in hoog tempo gebouwd.Door de vele nieuwkomers uit de provincies Groningen en Friesland steeg het percentage en het absolute aantal protestanten snel en ontstond de behoefte aan een kerkgebouw in deze wijken.
 
Toen dat eenmaal was onderkend werd begin 1960 door de kerkenraad van de toen nog één gemeente vormende kerk Beverwijk/ Heemskerk een bouwcommissie ingesteld, die belast werd met het voorbereiden en het begeleiden van de bouw van een kerk. Deze commissie, onder leiding van de heer Van Popta, ging voortvarend aan de slag en deed de kerkenraad een voorstel voor de bouw van een kerk met 450 zitplaatsen met zaalruimten en een kosterswoning. De kerkenraad nam dit over en legde het plan op 29 september 1960 voor aan de gemeenteleden.
Op 7 juni 1963 nam de kerkenraad het besluit om te gaan bouwen, de prijs was 750.000 gulden. Financiering vond plaats uit overheidssubsidies, steun van de Stichting Steun Kerkbouw, het eigen bouwfonds en een extra actie onder de kerkleden.
 
De eerste paal werd geslagen op dinsdag 13 augustus 1963 te 10.05 uur in aanwezigheid van dominee J. Knol, de heer Van Ess, kerkenraadsleden, de bouwcommissie, de commissie van beheer en gemeenteleden. Na de eerste paal is er een bijeenkomst met koffie, gebak en vooral sigaren. Op 15 juli 1964 werd  Vredevorstkerk officieel in gebruik genomen tijdens een feestelijke dienst
 
terug-historie

Upcoming Events

  • Geen evenementen op deze locatie
  • Reacties zijn gesloten.