Aagtenpark

Adres
Aagtendijk 15
Beverwijk


Aagtenpark
 
De sanering en inrichting van het Aagtenpark is in volle gang. Op 2 juni 2013 is de eerste fase van het park opengesteld. Het Aagtenpark richt zich op natuur, sport en spel, recreatie en cultuur. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een natuureducatieroute, informatiepunten of  bijen- en nestkasten. Maar ook speel- en ligweiden, fiets- en wandelpaden en ruimte om te ravotten. Daarnaast kunnen in het park culturele manifestaties gehouden worden zoals openluchtvoorstellingen en tentoonstellingen. Iedereen wordt zo op zijn manier uitgedaagd de verrassende kanten van het park te onderzoeken. Om het park optimaal te benutten, wordt het parcours van de wielervereniging BRC Kennemerland aangepast. Na het referendum zijn een aantal varianten voor de inrichting bedacht, waaruit de raad en de huidige gebruikers in juni 2008 de groene basisvariant hebben gekozen. Vervolgens is een saneringsplan opgesteld voor de noodzakelijke sanering van de grond, dat begin 2009 akkoord is bevonden door de provincie. Het saneringsplan houdt in dat er een leeflaag aangebracht wordt. De sanering en inrichting gebeurt in verschillende fasen. Naar verwachting is het totale Aagtenpark eind 2015 gereed.
 
In de ruimtes van fort Sint Aagtendijk is plaats voor toeristische en recreatieve activiteiten. Met de recreatieboerderij in de Buitenlanden en de horeca wordt hierover overlegd. De spoorkruising Sint Aagtendijk wordt een tunnel voor langzaam verkeer. Het Aagtenpark, de Stelling van Amsterdam en De Buitenlanden zijn dan voor wandelaars en fietsers beter te bereiken.
Het gemeentelijk beleid op het gebied van water, sport, naschoolse activiteiten, kunst en onderwijs wordt verder ontwikkeld. Het plan sluit naadloos aan bij het beleid van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer: voorzieningen vlakbij de stadsrand, landelijke vormen van recreatie en (exploitatie van) recreatieve knooppunten op goed bereikbare plekken.
 
terug-eropuit

Upcoming Events

  • Geen evenementen op deze locatie
  • Reacties zijn gesloten.