Hersenspinsels over de Moderniteit.

Datum / Tijd
21/08/2022
13:00

Locatie
Grote Kerk – Wijkertoren

Categorie


De aanduiding Moderniteit vind je onder historici en filosofen en de kunsthistorici. De reden dat we er uitgebreid aandacht aan willen schenken is dat onze tijd vaak met ‘Moderne tijd’ wordt aangeduid. Dat gebeurt al sinds de 19e eeuw. In die tijd nam de belangstelling voor kerken af, het begrip gemeenschap werd vervangen door maatschappij en de term ‘maakbaarheid’ kwam bovendrijven. Bij die maakbaarheid werd met een grote belangstelling naar de politiek en de sociale wetenschappen (vooral de gamma wetenschappen) gekeken. Want zij moesten het maken. In de twee bijeenkomsten willen we een preciezer beeld krijgen van die moderniteit, welke idealen er achter schuil gaan en wat het betekent om in de moderniteit te leven. Wat onder postmodernisme zou kunnen worden verstaan, daar kunnen we het later over hebben. Wat zijn de wegen die ons uit het modernisme naar de toekomst leiden? Hat zal interessant zijn om te zoeken naar de aanzetten daarvoor. Dat kunnen dat later in het jaar proberen. We gebruiken als leidraad de inleiding tot het ‘Handboek voor de levenskunst’ van Wilhelm Schmid waarin het begrip ‘Moderniteit’ vaak voorkomt. We willen proberen er een helder beeld van te krijgen. Filosoof Pascal Moerland zal de inleiding proberen te verhelderen, Bert Kisjes zal vijf voorbeelden geven van hoe hij de moderniteit beleefd heeft.
De tekst kan bij de Grote Kerk voor 2,50 euro in druk worden aangeschaft, of per email als pdf gratis toegestuurd worden.

Comments are closed.