Hersenspinsels: Epicurus en inflatie

Datum / Tijd
19/06/2022
13:00

Locatie
Grote Kerk – Wijkertoren

Categorie


Momenteel is de inflatie hoog. Alain de Botton laat in zijn boekje ‘de troost van de filosofie zien dat we ons daar niet zo druk over hoeven te maken als we in onze basisbehoeften kunnen voorzien. Dat leert hij uit de teksten van Epicurus. Je kunt ook gelukkig zijn met een hoge inflatie dat laat hij op rationele gronden zien aan de hand van de teksten van Epicurus. Het tweede hoofdstuk gaat over ‘Troost voor geldgebrek’. Het boek van Alain de
Botton ‘’Troost van de filosofie’ is te bestellen. Aan de orde komt het tweede hoofdstuk ‘over geldgebrek’ Dat kunt u aanvragen per mail, of u kunt een geprinte tekst in de kerk verwerven voor 2.50 Euro.

Comments are closed.