Fiets / Wandelroutes

eropuit-fietswandel

In  Beverwijk zijn een aantal parken om in alle rust het stadsgevoel te ontvluchten voor een fijne wandeling. Geniet van de rust en de prachtige omgevingen. Deze zijn zeker de moeite waard om eens te bezoeken.

ParkScheybeek

[slideshow_deploy id=’1414′]

Dit park is ontstaan rond 1620 als een van de vele buitenplaatsen in Kennemerland en is genoemd naar de beek die vanuit het duingebied richting de Beverwijkse haven stroomt. Het is circa 5 hectare groot en heeft een bijzondere historische en natuurlijke waarde. Het park is in 2002 aangewezen tot Rijksmonument. De hofstede Scheybeeck werd gevestigd op de rand van de strandwal dicht bij het Wijkermeer. Omstreeks 1625 was het eigendom van Laurens Joosten Baeck. Tot de regelmatige gasten van Huize Scheybeeck behoorde onder andere Joost van den Vondel. Het park is in de loop der tijd meerdere malen veranderd. Een van de oorspronkelijke elementen is nog de zogenaamde kruikenbeek. De oever van een deel van de duinbeek Scheybeek is bekleed met op elkaar gestapelde aardewerken jeneverkruiken!

Streep

Parkvondelkwartier

Vondelkwartier

Dit relatief jonge park met een oppervlakte van circa 7 hectare heeft een sobere inrichting. Het is omsloten door een groen kader met daarin grote grazige ruimten. Enkele bosschages ontsluiten een eenvoudig padenstructuur. In het park is kinderboerderij en NME-centrum De Baak gevestigd.

Streep

Parkwesterhout

[slideshow_deploy id=’1419′]

Park Westerhout stamt uit 1726. Na enkele wisselingen van eigenaar heeft de gemeente Beverwijk in 1965 een groot deel van het landgoed aangekocht. Hiermee werd het park van circa 16 hectare ook voor publiek toegankelijk. Het landgoed rond het huis bestaat uit een parkbos met statige bomen, een rijke stinseflora en een (voormalig) eikenhakhoutbos. De duinbeek Scheybeek stroomt door het park.

Streep

binnenduinrandgebied

[slideshow_deploy id=’1412′]

Voor het binnenduinrandgebied is door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het Groen en waterplan opgesteld. Met het plan worden meerdere doelen nagestreefd zoals het herstellen van de landschappelijke samenhang, het versterken van de ecologisch waardevolle groen- en waterstructuren en het vergroten van de mogelijkheden voor recreatie. Voor de parken in de landgoederenzone van Beverwijk betekent dit onder andere een grotere samenhang, waarbij de Scheybeek het belangrijkste verbindende element is.

Streep

Stadsparkoverbos

overbos

Het circa 14 hectare stadspark Overbos (1991) is ontworpen door landschapsarchitecte Ank Bleeker. Het is in samenwerking met de Beverwijkse bevolking tot stand gekomen. Dit stadspark wordt intensief gebruikt. Er zijn diverse sport- en speelvoorzieningen. Het park maakt deel uit van de groene long van Beverwijk. Deze groene long loopt van stadspark Overbos met de sportvelden Adrichem langs de historische Aagtendijk tot aan het buitengebied aan de oostkant van de gemeente.

Streep

Aagtenpark

Aagtenpark

De sanering en inrichting van het Aagtenpark is in volle gang. Op 2 juni 2013 is de eerste fase van het park opengesteld. Het Aagtenpark richt zich op natuur, sport en spel, recreatie en cultuur. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een natuureducatieroute, informatiepunten of  bijen- en nestkasten. Maar ook speel- en ligweiden, fiets- en wandelpaden en ruimte om te ravotten. Daarnaast kunnen in het park culturele manifestaties gehouden worden zoals openluchtvoorstellingen en tentoonstellingen. Iedereen wordt zo op zijn manier uitgedaagd de verrassende kanten van het park te onderzoeken. Om het park optimaal te benutten, wordt het parcours van de wielervereniging BRC Kennemerland aangepast. Na het referendum zijn een aantal varianten voor de inrichting bedacht, waaruit de raad en de huidige gebruikers in juni 2008 de groene basisvariant hebben gekozen. Vervolgens is een saneringsplan opgesteld voor de noodzakelijke sanering van de grond, dat begin 2009 akkoord is bevonden door de provincie. Het saneringsplan houdt in dat er een leeflaag aangebracht wordt. De sanering en inrichting gebeurt in verschillende fasen. Naar verwachting is het totale Aagtenpark eind 2015 gereed.

Streep

wijkparkvlasakkers

[slideshow_deploy id=’1417′]

De nieuwbouwwijk Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. In het midden van de wijk bevindt zich een (ondergronds) archeologisch monument. Een bijzonderheid die geëerd wordt met een groot park (circa 6,5 ha) in het midden van de wijk. De geschiedenis van de plek komt tot uitdrukking in het maaiveld.

eropuit-wandel

Wandel-Dagwandeling Beverwijk-Castricum via Binnenduinrand2

Wandel-Dagwandeling Beverwijk-Castricum via wijkaanzee2

Wandel-vandorptotstad

Wandel-Wandelroute Beek Als Bron Beverwijk-Heemskerk-Wijk aan Zee2

Buitenplaatsen IJmond IJmond Culinair Ijmondpad

Wandel-Ijmond-kastelen

Wandel-Ijmond-culinair

Wandel-Ijmond-pad

eropuit-fiets

Hieronder vind u verschillende wandel en fiets-routes die u kunt volgen om zo langs de mooiste plekjes te komen die Beverwijk en omgeving kent. Korte en lange wandel en fiets-routes die voor iedereen geschikt zijn.

Nieuwe fietsroute in de IJmond – ‘Langs bunkers en forten’

GV flyer fietsroute IJmond DEF.indd

De regionale toeristische fietsroute ‘Langs bunkers en forten’ voert u onder meer langs de overblijfselen van de Atlantikwall en de beroemde Stelling van Amsterdam.

De route – die door Beverwijk, IJmuiden, Wijk aan Zee en Heemskerk voert – is in totaal ca. 60 km lang en is gemakkelijk te volgen via de bordjes van het fietsknooppuntennetwerk.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om een deel van de route te fietsen.

Aanleiding voor de IJmond fietsroute ‘Langs bunkers en forten’ is dat in 2015 wordt stilgestaan bij de bevrijding van Nederland, nu 70 jaar geleden.

De IJmond is sinds mensenheugenis een belangrijke en strategische regio. De sporen van de vele bouwwerken die hier in de afgelopen eeuwen zijn neergezet, zijn daar een stille getuige van.

De Romeinen bouwden hier hun forten, maar ook de overblijfselen van de Stelling van Amsterdam en de Atlantikwall herinneren ons nog altijd aan het belang van dit gebied. Met de nieuwe IJmond-fietsroute komt u hiermee in aanraking.

Een deel van de forten en bunkers op de route is zelfs toegankelijk en is een bezichtiging meer dan waard.

De fietsroute is gratis te verkrijgen op verschillende openbare plekken zoals de drie gemeentehuizen in Beverwijk, Velsen en Heemskerk.

Maar ook bij de bibliotheken, VVV en het Toeristen Informatie Punt.

Daarnaast kan de fietsroute gratis worden gedownload.

Fietsroute IJmond mei 2015

Fiets-fietsrondjebuitenplaatsenijmond

Fiets-Van Hofstede tot woningbouw2

Fiets-Napoleon bezoekt Kennemerland2

Fiets-Velsen- IJmond-havens en sluizen2

 

 

Reacties zijn gesloten.